שיעורים של הרב שניידר

דרך ארץ קדמה לתורה

https://www.youtube.com/watch?v=nblxgq8wMwg

עם אחד בלב אחד ... גאולה אחת

https://www.youtube.com/watch?v=T5mltbzgtlc&t=33s

שיעור תורה של האדמו"ר מסתרי חיים

https://www.youtube.com/watch?v=NOx6R5Ndyz8&t=22s

האדמו"ר מסתרי חיים | מסכת חולין פרק ט' משנה ו'

https://www.youtube.com/watch?v=ZPi_0Sk7ty0&t=23s

האדמו"ר מסתרי חיים | סדר קדשים מסכת מידות פרק ה'

https://www.youtube.com/watch?v=kR4_4dLJE30&t=34s

האדמו"ר מסתרי חיים | מחלוקת רשב"י ורבי ישמעאל

https://www.youtube.com/watch?v=L-h-LhZ3ROE&t=26s

האדמו"ר מסתרי חיים | ששה סדרי משנה

https://www.youtube.com/watch?v=iyjbjdV_1yU&t=29s

האדמו"ר מסתרי חיים | סדר נשים - משנה נזיר - פרק ה'

https://www.youtube.com/watch?v=izJi0-_oYP0&t=39s

134.ooil.co נבנה בשירות פריסייט בניית אתרים בחינם
צפיות באתר: 831